Text Box:             Aşağıdaki bilgiler, 2005-06 Öğretim Yılı’nda Çok Programlı Modern Lise Ve Meslek Liseleri’nin 9. Sınıflarında Okutulacak Dil Ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı derslerinin ölçme ve değerlendirme çalışmalarının nota nasıl dönüştürürüleceği ile bilgileri içerir.

  
 

           

 

  I – DİL VE ANLATIM:

 

            Çok Programlı Modern Lise ve Meslek Liseleri’nin 9. sınıflarında haftada 2 saat okutulacak olan Dil Ve Anlatım dersinin 1 saati Dilbilgisi dersine, 1 saati ise Anlatım ( Kompozisyon ) dersine ayrılacaktır.

Dil Ve Anlatım dersinin notunun oluşumunda %50 Dilbilgisi dersinin, %50 Anlatım         ( Kompozisyon ) dersinin ağırlığı olacaktır.

Dil Ve Anlatım dersi yıl sonunda  karnede ayrı not olarak belirtilecektir. 

 

  II – TÜRK EDEBİYATI:  

           

Türk Edebiyatı dersi çizelgede belirtildiği gibi haftada 2 saat okutulacaktır ve karnede ayrı not olarak belirtilecektir.

 

   III – KIBRIS TÜRK EDEBİYATI:

 

            Kıbrıs Türk Edebiyatı dersi çizelgede belirtildiği gibi haftada 1 saat okutulacaktır ve karnede ayrı not olarak belirtilecektir.