GENELGE NO : 3

 

       

            Bu genelge Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda  Türkçe dersi ile ilgili olarak Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarının nota nasıl dönüştürüleceği ile ilgili bilgileri içermektedir.

 

 

I- Türkçe dersi “ Türkçe-Dilbilgisi ve Kompozisyon “derslerini kapsar.Bu derste ölçme işlemi yukarıdaki derslerin ağırlığına göre “ Türkçe-Dilbilgisi %80, Kompozisyon %20 olarak hesaplanır.Dönem sonu Türkçe sınavlarında Dilbilgisi soruları test olarak hazırlanabilir.

 

 

II- Ödev notu öğretmenin istemi doğrultusunda Türkçe, Kompozisyon veya Dilbilgisi derslerinin birinden veya her ikisinden verilebilir. Her iki dersten ayrı ayrı not verildiği takdirde, ödev notunun hesplanmasında aritmetik ortalama esas alınır.

 

Örnek:

 

Türkçe- Dilbilgisi ödev notu : 9

Kompozisyon ödev notu      : 8

Ödev notu                            : ( 9+8)/2=9