DENKLİK İŞLEMLERİ

 

  Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı tüm Liselerde alan değiştirme ile ilgili yeni düzenleme

  Özel tip yönetmelik uygulayan okullara kayıt yaptırıp başarısızlığı nedeniyle kaydı silinen öğrenciler

  Okul Birincilerinin seçimi

  Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görev yapan  personelin Türkiye Cumhuriyeti'nde görev almaları halinde KKTC'ye döndükleri zaman çocuklarının öğrenim gördükleri okulların denklik durumlarının değerlendirilmesi

  Dıştan Meslek Lisesi bitirme sınavlarında pratik çalişma yapma şartlarının yeniden düzenlenmesi

  Eğitim araçları inceleme esasları

  Eğitim araçları inceleme esaslarının yeniden düzenlenmesi

  Eğitim araçları karar defteri

  İngiltere'de GCE veya GCSE sınavlarını başarmış olan öğrencilere başvurdukları derslerden muafiyet tanınması

  Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme sınavı tüzüğü doğrultusunda okul müdürlerinin geçiş döneminde benzer durumlarda aynı uygulamaları yapmaları

  Velileri resmi görev icabı yurtdışına giden öğrencilerin durumu