4. Sınıf Matematik Ders Kitabı

GİRİŞ

1.BÖLÜM KÜMELER
    Küme ve Eleman
    Boş Küme
    Kümelerin Gösterimi
    Kümeler Arasındaki İlişkiler
    Kümelerde İşlemler
    Kümelerle İlgili Problemler
    Kümelerle İlgili Problem Oluşturma

 

2.BÖLÜM  DOĞAL SAYILAR
   Rakamlar, Doğal Sayılar, Sayma Sayıları
   Onluk Sistem
   Üç Basamaklı Doğal Sayılar
   Dört Basamaklı Doğal Sayılar
   Beş Basamaklı Doğal Sayılar
   Altı Basamaklı Doğal Sayılar
   Doğal Sayılarda Karşılaştırma
   Ardışık, Tek ve Çift Doğal Sayıların Özellikleri
   Doğal Sayılarda En Büyük En Küçük
   Doğal Sayılar ve Hayat

 

3.BÖLÜM DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA
  Dört Basamaklı Doğal Sayılarda Toplama
  En Çok Dört Basamaklı Sayılarda Toplama
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama – Hata Analizi
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama – Verilmeyen Toplananı Bulma
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama – Basamakları Değişme
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama – İşlem Kontrolü
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama – Değişme ve Birleşme Özelliği
  En Çok Altı Basamaklı Sayılarda Toplama – Toplama Oyunu
  Zihinden Toplama
  Özel Toplamalar
  Toplamada Tahmin

 

4.BÖLÜM DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA
  Çıkarma Kavramı – Çıkarmanın Elemanları
  Çıkarma Kavramı – Sonuç Bilinmiyor Modeli
  Çıkarma Kavramı – Başlangıç Bilinmiyor Modeli -1
  Çıkarma Kavramı – Başlangıç Bilinmiyor Modeli -2
  En Çok Dört Basamaklı Doğal Sayılarda Çıkarma
  En Çok Altı Basamaklı Doğal Sayılarda Çıkarma

  En Çok Altı Basamaklı Doğal Sayılarda Çıkarma – Hata Analizi
  En Çok Altı Basamaklı Doğal Sayılarda Çıkarma – Kolay Çıkarma, Arada Sıfır Olması
  En Çok Altı Basamaklı Doğal Sayılarda Çıkarma – Başlangıç Bilinmiyor Modeli -1
  En Çok Altı Basamaklı Doğal Sayılarda Çıkarma – Başlangıç Bilinmiyor Modeli -2
  Toplama ile Çıkarma Arasındaki İlişki
  İşlem Kontrolü
  Zihinden Çıkarma
  Çıkarma Kavramı – Eksilen ve Çıkana Aynı Değeri Ekleme
  Çıkarma Kavramı – Eksilen ve Çıkandan Aynı Değeri Eksiltme
  Zihinden Çıkarma
  Özel Bir Çıkarma Durumu – İki Basanaklı Bir Doğal Sayı İle Tersinin Farkı
  Çıkarmada Tahmin
  Doğal Sayılarla İlgili Problemler – Basamak ve Sayı Değerleri
  İki Doğal Sayı Arasındaki Doğal Sayılar
  Bir Doğal Sayıdan Bir başka Doğal Sayıya Kadar Olan Doğal Sayılar
  Bir Sıradaki Konum
  Bir Sıraya Dizilmiş Eleman Sayısı
  Doğal Sayılarla İlgili Esnek Problemler

5.BÖLÜM DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA
  Çarpma Kavramı ve Çarpma İşareti
  Çarpma Kavramı – Takrarlı Toplam Modeli
  Çarpma Kavramı – Kartezyen Çarpım Modeli
  Çarpmaya Hazırlık – çarpma Ağaçları
  En Çok Üç Basamaklı Doğal Sayılarla Çarpma
  Çarpma Oyunu –1
  Çarpma Oyunu –2
  Çarpanlardan Birinin Birler Basamağında Sıfır Olması
  İkinci  Çarpanın Onlar Basamağında Sıfır Olması
  Eksik Rakamları Bulma
  Doğal Sayıları 10, 100 veya 1 000 ile Kısa Yoldan Çarpma
  Çarpanların Her İkisinin de Birler, Onlar veya Yüzler Basamaklarında Sıfır Olması
  Hata Analizi
  İşlem Kontrolü
  Parmak Oyunu ve Rakamları 9 ile Çarpma
  Rakamları 9 ile Çarpma – İlginç Bir Yöntem
  Doğal Sayıları 5 ile Zihinden Çarpma
  Dördün Katı Olan Doğal Sayıları 25 ile Zihinden Çarpma
  Birler Basamağı 5 Olan İki Basamaklı Bir Doğal Sayıyı Kendisi ile Zihinden Çarpma
  Çarpmada Tahmin
  Basit Kat Problemleri – Ağaç Yöntemi
  Basit Kat Problemleri – Problem Oluşturma
  Kartezyen Çarpım Modeline Dayalı Problemler
  Doğal Sayılarla İlgili Esnek Problemler

6.BÖLÜM DOĞAL SAYILARDA BÖLME
    Bölme İle İlgili Temel Kavramlar
   Üç Basamaklı Doğal Sayıları Bir Basamaklı Doğal Sayılara Bölme
  
Üç Basamaklı Doğal Sayıları İki Basamaklı Doğal Sayılara Bölme
  
Bir Bölme İşleminde Bölümün Basamak Sayısı
  
Dört Basamaklı Doğal Sayıları En Çok İki Basamaklı Doğal Sayılara Bölme
  
Bölümde Arada Sıfır Olması Durumu
  
Beş Basamaklı Doğal Sayıları En Çok İki Basamaklı Doğal Sayılara Bölme
  
Bölme İle İlgili Bir Problem – Akıl Yürütme
  
Bir Bölme İşleminde Bölen İle Kalan Arasındaki İlişki
  
Çarpma İle Bölme Arasındaki İlişki
  
Bölme İle İlgili Bir Problem – Bağlantı Kurma
  
Doğal Sayıları 10, 100 veya 1 000’in Katlarıyla Bölme
  
Farklı Bir Bölme Yöntemi
  
Doğal Sayıların 10’a Bölünebilmesi
  
Doğal Sayıların 5’e Bölünebilmesi
  
Doğal Sayıların 2’ye Bölünebilmesi
  
Doğal Sayıların 3’e Bölünebilmesi
  
Doğal Sayıların 9’ Bölünebilmesi
  
Doğal Sayılarda Bölünebilme ve Kümelerle Bağlantı Kurma
  
Bölmede Tahmin
  
İki Sayı Ortasındaki Sayı
  
Bir Bütünün Parçaları – Bir Bütünü Kesme-
  
Bir Bütünün Parçaları – Bir Bütünün Elemanları-