Genel-Meslek Liseleri

Lise Öğrenim Programları İle İlgili Açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından taslak olarak geliştirilen Lise Öğrenim Program Özleri 2008-09 Öğretim yılında geliştirilmek üzere hazırlandı. Program geliştirme sürecinde uygulama-geribildirim-geliştirme yaklaşımı temel alınarak  uygulayıcılar olarak öğretmenlerden gelecek olan geri bildirimler dikkate alınarak bir sonraki aşamada çalışmalarımıza yön verecektir.

Hazırlanan öğrenim program özleri Talim ve Terbiye tarafından yayınlanan haftalık ders saatlerine göre düzenlenmiştir. Talimve Terbiye dairesi tarafından yayınlanan kitap listesinde yer alan liseler ders kitapları kaynak alınarak en etkin şekilde öğrenim programlarının kullanılması hedeflenmektedir. Öğrenim programları hazırlanırken yapılandırıcı öğretim yaklaşımı ilkeleri dikkate alınmıştır. Öğrenim programlarında yer alan kazanımlar ve temel ortak beceriler dikkate alınması gerekmektedir. Sınıf içi ve dışı  etkinlik-aktivite, öğretim yaklaşımı, ölçme-değerlendirme araç ve teknikleri uygulanırken ders için öngörülen kazanım ve temel ortak becerilerin öğrencilere kazandırılacak şekilde planlanması gerekmektedir.

Hazırlanan öğrenim programlarında esas alınan yapılandırıcı öğretim yaklaşımı sonunda tam öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yani, öğrenci tarafından edinilen bilginin kullanarak yeni bilgilere ve yeni durumlara uyarlamaktır. Öğrenmenin anlamlandırılması gerçekleşmesi öğrenim ve öğretim sürecinde bilginin bütünsel olarak işlenmesi  acısından da önemlidir. Bu bağlamda, planlanan etkinlik-aktivite, proje  ve deneysel çalışmaların yanında gezi ve gözlem çalışmalarında dersler arası ilişkilendirmeye önem verilmesi gerekmektedir. Tam öğrenmenin temel ilkesi olan bütünsel ve anlamlı öğrenmede tüm derslerin birbiri arasında ilişkinin güçlendirilmesi için ortak ve birbirini destekleyen konularda proje-deney, araştırma, gezi-gözlem konuları verilmesi gerekmektedir.

“Bilgi paylaştıkça artar.” sözü dikkate alındığı zaman yapılan etkinlk- aktivite, proje-deney, gezi ve gözlem konularının okuliçi ve okullar arası paylaşımı için “İyi örnek paylaşım platformu” oluşturmak ve çalışma sonunda etkinlik- aktivite havuzu oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, program geliştirmenin “geri bildirim” kısmını oluşturmak için, öğrenim program özlerinin uygulanışı ile ilgili her anlamda görüş ve önerilerinizi  ve/veya  etkinlik- aktivite, proje-deney, gezi ve gözlem konularını ttd@mebnet.net adresine göndermenizi bekleriz.

 

 

2016 - 2017

 

 

 

 

2015 - 2016

 

 

 

2014 - 2015

 

2013 - 2014

 

2012-2013

 

 

2011-2012

Seçmeli Dersler

 

2010-2011

Seçmeli Dersler

            Lise Türlerine Göre Alan/Bölüm Dersleri

           A'Level Sınıfları Alan Dersleri

 

Lise Sınıfları İçin Öğretim Program Özetleri

            Dil ve Anlatım

          Türk Edebiyatı

          Matematik

          Geometri

          Analitik Geometri

          Fizik

          Kimya

          Biyoloji ve Sağlık Bilgisi

          Tarih

          Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

          T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

          Coğrafya

          Psikoloji

          Felsefe

          Sosyoloji

          Mantık

          İngilizce

          Beden Eğitimi Sağlık ve Spor

          Kıbrıs Türk Edebiyatı

          Kıbrıs Tarihi

            Kıbrıs Coğrafyası

            Milli Güvenlik Bilgisi

            Bilgi ve İletişim Teknolojisi

          Sınıf Saati   

          Lise Diploma Defteri

 

          Seçmeli Dersler

         İnsan Hakları

         İnsan İlişkileri

         Bilgi Kuramı