Ortaokul

                 

         (2015-2016)

         (2014-2015)

           

         (2013-2014)

 

       (2011-2012)

      Seçmeli Dersler

       (2010-2011)

      Seçmeli Dersler

             (2008-2009)

 

           Ortaöğretim Türkçe Dersi Öğretim Programları Çalışma Taslağı (6.7.8. Sınıflar)

            Ortaöğretim Kıbrıs Tarihi Öğretim Programları Çalışma Taslağı (6.7.8. Sınıflar)

           Ortaöğretim Sosyal Bilgiler Coğrafya Dersi Öğretim Programları Çalışma Taslağı (6.7. Sınıflar)

             Düşünce Eğitimi Öğretmen El Kitabı

             İngilizce

             Resim Dersi Taslak Öğretim Programı

             Müzik Öğretim Programı

             Sınıf Saati

           Bilgi ve İletişim Teknolojisi (6.7.8. Sınıflar)

           Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Dersi

           Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Çalışma Taslağı (6. Sınıflar)

            Fen ve Teknoloji 6

           Fen ve Teknoloji 7

           Fen ve Teknoloji 8

           Matematik 7

           Matematik 8
 

            Seçmeli Dersler

            Akademik İngilizce (Türkçe)

            Akademik İngilizce (İngilizce)

            Almanca

            Fransızca

            Güzel Konuşma ve Yazma
 

            (2007-2008)

  Bilgi ve İletişim Teknolojisi 6-7-8 Sınıflar Program Geliştirme Taslak Çalışması

  Düşünce Eğitimi Öğretmen El Kitabı

  Fen ve Teknoloji Dersi 6-7-8 Sınıflar Öğretim Programı Çalışma Taslağı

  Matematik Dersi 6-7-8 SınıflarÖğretim Programı Çalışma Taslağı

  Sosyal Bilgiler Coğrafya Dersi 6-7 Sınıflar Öğretim Programı Çalışma Taslağı

  Teknoloji ve tasarım Dersi 6-7-8 Sınıflar Öğretim Programı Çalışma Taslağı

  İngilizce

  Program Geliştirme Modeli

  Türkçe Dersi 6-7-8 Sınıflar Öğretim Programı Çalışma Taslağı

  Resim Dersi Taslak Öğretim Programı

  Müzik Öğretim Programı

  Sınıf Saati
 

 Seçmeli Dersler

  Akademik İngilizce (Türkçe)

  Akademik İngilizce (İngilizce)

  Almanca

  Fransızca

  Güzel Konuşma ve Yazma