2007 - 2008 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

Tarih

KONU

Ay

Gün

Yıl

Eylül

1

2007

Dünya Barış Günü

Eylül

3

2007

İkinci sorumluluk sınavları ile ilgili öğretmenler kurul toplantısı

Eylül

4-7

2007

İkinci sorumluluk sınavları

Eylül

5

2007

Okul Müdürleri ile toplantı

Eylül

10-13

2007

Alan/Dal zümre toplantılarının yapılması

Eylül

3-14

2007

Hizmet içi eğitim

Eylül

17

2007

Öğretmenler Kurulu ve haftalık ders dağılım çizelgesinin  öğretmenlere dağıtımı

Eylül

18 - Salı

2007

2007 - 2008 Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başlaması

Eylül

17-28

2007

Tüm sınıf öğrencilerinin oryantasyonu ve seçmeli derslerin belirlenmesi

Eylül

25

2007

İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim uygulamalarının başlaması

Ekim

5

2007

Dünya Öğretmenler Günü

Ekim

11-12-13-14

2007

Ramazan Bayramı (4 gün) (Arife dahil)

Ekim

29

2007

Cumhuriyet Bayramı (1 gün)

Kasım

5-12

2007

Birinci Dönem Ara Sınavları (6 gün)

Kasım

10

2007

Atatürk'ü anma

Kasım

15

2007

K.K.T.C.'nin kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı (1 gün)

Kasım

24

2007

Öğretmenler günü

Kasım

19-29

2007

Tüm okullar için veli toplantısı (1 gün)

Aralık

21-25

2007

Milli Mücadele ve Şehitleri Anma  Haftası

Aralık

19-23

2007

Kurban Bayramı (5 gün) (Arife dahil)

Ocak

1

2008

Yılbaşı (1 gün)

Ocak

14 - 23

2008

Birinci Dönem sonu sınavları (8 gün)

Ocak

15

2008

Dr. Fazıl Küçük'ün ölüm yıldönümü

Ocak

24-25

2008

Engel Sınavları

Ocak

29

2008

Sınav kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi

Ocak

30

2008

Karne Yazımı

Ocak

31

2008

Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtımı

Şubat

1-15

2008

Yarı Yıl Tatili

Şubat

18 - P/tesi

2008

2007-2008 Öğretim İkinci Dönemin Başlaması

Şubat

18-22

2008

İşletmelerde Meslek eğitimi yapılacak iş yerlerinin planlanması

Mart

20

2008

Mevlit Kandili (1 gün)

Mart

31-7

2008

İkinci Dönem Ara Sınavları (6 gün)

Nisan

17-18

2008

Ticaret Lisesi, Turizm Bölümü ve Ağırlama Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin engel sınavları

Nisan

14-18

2008

Ortaokullar arası bilgi yarışması

Nisan

16-18

2008

Mesleki Teknik Eğitim Fuarının açılması ve tanıtım etkinlikleri

Nisan

23

2008

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)

Nisan

24

2008

Ortaokullar arası Fen ve Teknoloji Bilgi Yarışması

Nisan - Haziran

21-6

2008

Ticaret Lisesi, Turizm Koleji ve Ağırlama Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin işletmelerde meslek eğitimi

Nisan

28

2008

Ortaokullar arası matematik yarışması

Mayıs

1

2008

İşçi ve Bahar Bayramı (1 gün)

Mayıs

5-9

2008

8. sınıflar Yönlendirme Sınav kayıtları

Mayıs

16

2008

Öğrenci, disiplin, davranış ve devam-devamsızlıkla ilgili öğretmen Kurul Toplantısı

Mayıs

19-20

2008

Gençlik ve Spor Bayramı (2 gün)

Mayıs

21-30

2008

İkinci Dönem Sonu Sınavları (8 gün)

Haziran

1-7-8

2008

8. sınıflar Yönlendirme Sınavı

Haziran

2 - 3

2008

Engel Sınavları

Haziran

4

2008

Sınav kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi ve karne yazımı

Haziran

2 - 6

2008

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı

Haziran

6

2008

Karne dağıtımı ve bütünleme sınavları ile ilgili öğretmenler Kurul Toplantısı

Haziran

9-12

2008

Bütünleme Sınavları (4 gün)

Haziran

13-16

2008

Birinci Sorumluluk Sınavı (2 gün)

Haziran

15

2008

ÖSS sınavı

Haziran

17-18 

2008

Not Yükseltme Sınavı (2 gün)

Hairan

19-24

2008

Ortaokul Diploma Törenleri (Tarihi okullar belirler)

Haziran

19-27

2008

Lise Diploma Törenleri (Tarihi okullar belirler)

Haziran

19-20

2008

9. sınıf öğrencilerinin MTÖ programlarına Seçme ve Yerleştirme Sınavı kayıtları

Haziran

21

2008

9. sınıfların MTÖ programlarına Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Haziran

23-30

2008

Öğrenci Kayıt İşlemleri (6 gün)

Temmuz

1

2008

Yaz Tatilinin Başlaması

Temmuz

20

2008

Barış ve Özgürlük Bayramı (1 gün)

Ağustos

1

2008

Toplumsal Direniş Bayramı (1 gün)

Ağustos

30

2008

Zafer Bayramı (1 gün)

Eylül

1

2008

Dünya Barış Günü

Eylül

1

2008

II. Sorumluluk Sınavlarıyla ilgili Kurul Toplantısı

Eylül

2-3-4-5

2008

Sorumluluk Sınavları

Eylül

1-12

2008

Hizmetiçi Eğitim

Eylül

10-12

2008

Alan-Dal Zümre Toplantısının Yapılması

Eylül

15

2008

2008-2009 Öğretim Yılı Öğretmenler Kurul toplantısı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinin öğretmenlere dağıtılması

Eylül

16 - Salı

2008

2008-2009 Öğretim Yılı Birinci Dönemin Başlaması

 

Açıklamalar    
   
                                                                                              

1. Sınav programları günde en çok iki sınav olacak şekilde düzenlenir.

                                                                                                                      

2. Ara sınav tarihlerinin yetersiz olamsı halinde Beden Eğitimi, Resim, Müzik, İngilizce dinleme- konuşma ve uygulamalı dersler veya okul yönetiminin uygun bulunduğu derslerden sınavlar sınav tarihinden önce veya sonra normal ders saatleri içinde yapılabilir.

                                                                                                                      

3. İşletmelerde Meslek Eğitimi gören öğrencilerin beceri sınavları işyerlerinde yapılacaktır.

                                                                                                                      

4. Beklemeli durumdaki öğrencilerin sınavları II. Dönem Sonu Sınavları ile Bütünleme sınavları döneminde yapılır.

                                                                                                                      

5.  Sorumluluk Sınavları yılda iki kez bu çizelgede belirtilen tarihlerde Bütünleme Sınavlarındaki kurallara uygun olarak yapılır.

                                                                                                                      

6. Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı okullar, 8. ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem içerisinde Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullara inceleme gezisi düzenler. Okul yöneticileri bu gezileri karşılıklı istişare yaparak programlar ve ilgili Daire Müdürlerine bilgi verir.

                                                                                                                      

7. Diploma törenlerine velilerin de katılımlarını sağlamak için törenler saat 18.00'dan sonraya da alınabilir.

                                                                                                                      

8. Sınavlar 08.30 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenir. Aynı gündeki iki sınav arasında en az 30 dakika ara bulunması esastır.

                                                                                                                      

9. "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü"nde yapılacak olan değişikliklere bağlı olarak Akademik Takvimde düzenleme yapılabilir.

                                                                                                                      

10. Mesleki Teknik Öğretim dairesi tarafından düzenlenecek olan "Mesleki Teknik Eğitim Fuarı"nın içeriği genelgeyle belirlenecektir.