Yabancı dil programlarında  Avrupa Dil Dosyası beceri ve basamaklarına uygun olarak ölçme değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.  Önem verilen okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri sınavlarında “Dilde 4 Beceri” esas alınacak şekilde yapılabilmesine olanak sağlanması amacıyla sınav sisteminde değişiklikler yapılması gerekmektedir.  

Yeni sınav sistemi ile ilgili olarak 2004-05 öğretim yılında yürütülen pilot çalışmalar sonucunda dört beceri ile ilgili sınavların yapılabileceği belirlendi. Buna göre 2005-06 öğretim yılında ortaokul 6. sınıflarda İngilizce, Almanca ve Fransızca’da dört beceriyi ölçecek sınavlar uygulanacaktır. Konuşma ve Dinleme sınavlarının yapılabilmesi için yıllık çalışma takviminde belirtilen bir haftalık sürenin dışında da süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Okuma, yazma, dil-kelime bilgisi, sınavları ise sınav haftası süresünde yapılacaktır. Zümre öğretmenleri, okul idaresiyle birlikte belirleyeceği günlerde ara sınav ve dönem sınavı günlerini belirleyeceklerdir.

Buna göre;

2005-06 öğretim yılında kullanılacak ders kitapları ise şöyle:

İngilizce Dil dersinde  Ortaokul 6. sınıflarda ‘Energy 1’ ve 7.  sınıflarda ‘ Energy 2’(Ortaokul 1. ve 2.)  kitabı ders kitabı olarak kullanılacaktır. 8. sınıflar 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında kullanılan ders kitapları takip edilecektir.

Almanca Dil Dersinde  Ortaokul 6. sınıflarda (ortaokul 1) ‘Genial’ ders kitabı olarak okutulacaktır. 7. sınıfta ‘Sowieso 1’ ve 8. sınıflarda ise ‘Sowieso 1 – 2’ kitaplarına devam edilecektir.

Fransızca Dil Dersinde Ortaokul 6. sınıflarda (ortaokul 1) ‘ Oh! La La’ kitabı okutulacaktır. 7. ve 8. sınıflarda ise 2004-2005 Eğitim Öğetim yılında okutulan ‘Soliel1’ kitabına devam edilecektir.

İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinde 1. ve 2. dönemlerde – dönem sonu sınavları merkezi olarak yapılacaktır.

 

İngilizce, Almanca ve Fransızca Dersleri 6. sınıflar Avrupa Dil Dosyası Pilot çalışmalarına katılacak okulların isimleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Anafartalar Lisesi

2. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

3. Atleks Sanverler Ortaokulu

4. Güzelyurt Türk Maarif Koleji

5. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

6. Doğu Akdeniz Koleji

7. Canbulat Özgürlük Ortaokulu

 

Avrupa Dil Gelişim Dosyası Pilot Uygulama Okullarının Dil Dersleri Becerilerine göre değerlendirme ağırlıkları

 

 

     Çizelge 2:    1. ve 2. Dönem ara ve dönem sonu sınav ağırlıkları

  İngilizce Fransızca Almanca
  Ara sınav Dönem sonu sınavı Ara sınav Dönem Donu sınavı Ara sınav Dönem sonu sınavı
Okuma %20 %20 %20 %20 %20 %20
Yazma %20 %20

%15

%15

%15

%15

Dil-Kelime Bilgisi - -

%15

%15

%15

%15

Dinleme %20 %20

%15

%15

%15

%15

Konuşma %20 %20

%15

%15

%15

%15

Avrupa Dil Gelişim Ürün Dosayası %20 %20 %20 %20 %20 %20

   

 

 Örnek Uygulama :  Bir öğrenci Avrupa Dil Gelişim Ürün Dosyası Pilot okulunda İngilizce dersi ara sınavından şu notları almış olsa;

 

Ara sınav : Okuma : 80 x 20 /100 = 16

                  Yazma  : 70 x 20 /100 = 14

                  Dinleme 50x20/100 = 10

                  Konuşma 70 x20 /100 = 14

                   Dil  gelişim Dosyası 80X 20 /100 = 16

                  TOPLAM : 70

Bu öğrencinin İngilizce dersinde ara sınav notu 100 üzerinden 70’tir.

 

 

Ürün Dosyası    %  20 = -  %15   Ürün Dosaysı

                                      - % 5  Quiz+ Öğretmen Değerlendirmesi olarak  değerlendirilecektir.