MERKEZİ DEĞERLENDİRMEYE DAHİL DERS VE KONULAR

            Tüm okullardan alınan konu akış hızı değerlendirme sonucuna göre merkezi ölçme-değerlendirme sınavındaki üniteler aşağıda belirtilmiştir.

 

DERS

MERKEZİ SINAVA DAHİL OLAN KONULAR/ÜNİTELER

 

 

 

Türkçe

Hiroşimalar Olmasın

İşitmek ve Dinlemek

Çocukluk

Atatürk ve Okuma Tutkusu

Yazar Olmak

Onuncu Yıl Marşı

Huzur Ülkesi

Atatürk’ün Yaşamı

Uzun İnce Bir Yoldayım

Dilbilgisi :

Dil Bilgisi – Hece-Kök- Gövde-Ek- Yapım eki- Çekim eki- Harf Çeşitleri- Ünlü- Ünsüz Kuralları – sözcük tanımı- Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesisözcük anlam

(Temel/yan/mecaz/sesteş/anlamdaş/zıt/soyut/somut/genel/özel/tek/ çok/deyim/atasözü/ikilem/pekiştirme/ulama)

 

Matematik

 

Ünite 1-2-3-4

 

Fen Bilgisi

 

Ünite 1-2-3-4

Sosyal Bilgiler

Tarih: Ünite 1-2

Coğrafya: Ünite 1-2

Kıbrıs Tarihi: Ünite 1-2

 

İngilizce

 

Ünite 1-2-3  ( Energy 1)

 

Merkezi Ölçme-Değerlendirme  Soru Sayısı ve Türü

 

Dersler Soru Türü ve Sayısı
Türkçe Test 17 soru

Kısa cevaplı

3 soru

Sosyal Bilgiler Test  8  soru
Kıbrıs Tarihi Test 5 soru
Matematik Test 15 soru

Kısa cevaplı

3 soru

Fen ve Teknoloji Test 15 soru

İngilizce (Reading,Writing,Listening)

Test 20 soru
Toplam

Test 80 soru

Kısa cevaplı  6 soru

İngilizce (Spaeking) Soru Cevap şeklinde

  

Sınav  Zaman Çizelgesi

 

Saat

Ders

08:30-09:30

Türkçe, Sosyal Bilgiler T/C,Kıbrıs Tarihi

30 Test sorusu+ 3 Kısa cevaplı soru

09:30-09:50

Ara

09:50-10:50

Matematik, Fen ve Teknoloji

30 Test sorusu+ 3 Kısa cevaplı soru

10:50-11:10

Ara

11:15-11:30

İngilizce Listening

15 test sorusu

11:30-12:00

İngilizce Reading,Writing

20 test sorusu

 

İngilizce Speaking

Soru cevap şeklinde sınıf ortamında

 

Not:Sınav tarihi,gözetmen listeleri ve sınav yönergesi duyurulacaktır.