Öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde ölçme değerlendirme sisteminde de değişiklik yapılması gerekmektedir.

 

Uygulanmakta olan sınav sisteminde öğrencinin neyi ne kadar ezberlediği ölçülmektedir. Ortaokul 6. sınıflarda uygulamaya konan öğrenci merkezli program ve kitaplara uyumlu olarak ölçme değerlendirme sisteminde de değişiklik yapılarak, program-yöntem ve ölçme değerlendirmede uygunluk sağlanması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede öğrencinin bilişsel gelişimine, kendi kendini değerlendirmesine, öğrenme düzeyine ve yeteneklerine katkı sağlaması amacıyla “Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) uygulamasının başlatılması gerekmektedir.

 

Yaygınlaştırmaya geçmeden önce 2005-2006 öğretim yılında ek belirtilen ortaokul 6.sınıflarda pilot uygulama yapılması kararı alınmıştır.

  

Lapta Yavuzlar Lisesi(Lapta); Sosyal Bilgiler Tarih Dersi, Sosyal Bilgiler Coğrafya Dersi

 

19 Mayıs Türk Maarif Koleji(Girne); Fen ve Teknoloji Dersi

 

Şht.Zeka Çorba Ortaokulu(Gönendere):;Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi

 

Demokrasi Ortaokulu(Lefkoşa); Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi

 

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu(Lefkoşa); Matematik Dersi, Türkçe Dersi

 

Atleks Sanverler Ortaokulu(Lefkoşa); Sosyal Bilgiler Tarih Dersi, Sosyal Bilgiler Coğrafya Dersi, Fen ve Teknoloji Dersi, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi, Matematik Dersi, Türkçe Dersi

                                                                                                                        

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo)

Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.

 

Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı Nedir?

· Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak,

· Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve  standart testler dışına çıkarak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek,

· Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,

· Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak,

· Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,

· Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak,

· Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek,

· Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek,

· Aile ile iletişimi sağlamak,

· Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak,

· Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek,

· Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak,

· Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek.

 

Öğrenci Ürün Dosyası Neleri İçerir?

Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına, kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar.)

· Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları)

· Araştırmalar, problemler ve stratejiler

· Diyagramlar, fotoğraflar, resimler

· Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler

· Grup ödevleri ve projeler

· Öğretmen anektodları

· Öğrencilerin mektupları

· Öğretmen kontrol listeleri

· Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler

· Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler

· Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).     

  

Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriğini Seçmek İçin Stratejiler

· Öğrencinin en iyi çalışması

· Öğrencinin yeni öğrendiği çalışmalar

· Öğrencinin çok övündüğü şeyler

· Öğretmen, öğrenci ve veli tarafından yapılan seçimler

 

Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü Nedir?

·      Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen, öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur.

·      Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar.

·      Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler.

·      Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır.

 

Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü Nedir?

·      Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama, öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır.

·      Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.

Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü Nedir?

              Veli, ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır.

 

Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları

·      Öğrenci ürün dosyasını hazırlamadan önce öğretimin genel hedeflerini ve kazanımlarını belirleyiniz. Kendinize, bu kazanımlardan hangilerini öğretmek istediğinizi, öğrencilerinize de hangilerini öğrenmek istediklerini sorabilirsiniz.

·      Öğrenci ürün dosyasını sınıfınıza tanıtınız. Varsa elinizde bir örnek bunu öğrencilerinize gösteriniz.

·      Öğrencilerinize, öğrenci ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunu söyleyiniz.

·      Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğini söyleyiniz (sınavlar, projeler, değerlendirme ölçekleri, yazılar vb.).

·      Dosyaya fazla ürün koyarak öğrencilerin cesaretlerini kırmayınız (başlangıçta 4–5 madde).

·      Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız (öğrencilerinize puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi veriniz.).

·      Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanabilirsiniz.

·      Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilerinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Örneğin, öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya ekleyebilirsiniz.

 

Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği

·      Dosyanın “içindekiler” bölümü

·      Önsöz, özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır.  Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?)

·      Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar.

·      Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.

·      Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım?

·      Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri