Çok programlı modern lise  ve mesleki liselerde 9. sınıflarda  okutulacak ve mesleki alanlarda geçişte değerlendirmeye alınacak Ortak Beceri dersi  felsefe gurubu ve/veya rehber öğretmenleri tarafından verileceği daha önce bakanlık tarafından 23/08/05 tarihinde yazılı olarak okullara duyuruldu.

 

Ortak beceri dersi bu yıl yeni uygulama ile öğrencilerin düşünme becerilerini-problem çözme, karar verme, meslek seçimi, eleştirisel düşünme, yaratıcı düşünme, öğrenme ve öz yönetim- öğrenmeyi öğrenme, öz yönetim, iletişim, takım çalışması ve demokratik vatandaşlık konularında öğrencileri dah çok bilinçlendirmek ve iyi birer yurttaş yetiştirmek konusunda yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Ortak beceri ile ilgili yukarıda belirtilen konular ışığında, dersi verecek öğretmenler kendi kaynakları, materyalerinden yararlanarak dersi işlemeleri ön görüldü. Amaç, yıl boyunca dersle ilgili uygulamalar hakkında toplanacak geri dönüt bilgiler ve yorumlar ışığında komisyon oluşurulacak.Modül olarak konu bazında ders notları hazırlanacak.

 

Mayıs ayı itibariyle toplanacak felsefe gurub ve meslek öğretmenlerin yıl boyunca der işlenişi yönünden karşılaştığı olumlu ve olumsuz tecrübeler, öğrencilerin değerlendirmeleri, velilerin görüş ve önerileri dikkate alınacak şekilde toplantı düzenlenecek.

 

Toplantı tarihi okullara bildirilecektir.

 

Ortak beceri dersi ile ilgili kaynak olarak  öğretmen ve rehberlik mesleği ile ilgili internet ortamından uygun dökümasyonlar ve kitaplar bulunabilir.

 

Ders ile ilgili görüş ve önerilerinizi  e-mail yolu ile bekleriz.