Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü

Kurumsal e-Mail Adresi

ttd@mebnet.net

Arşiv e-Mail Adresi

ttdarsiv@mebnet.net

Harici Hat

(0392) 600 18 40 (3 Hat)

Fax

(0392) 600 18 44

Birim / Görev

Adı Soyad

Dahili

Daire Müdürü

Murad AKTUĞ

1350

Sekreter

Alev ELEYAN

1352

Müdür Muavini

Nazım NURİ

1353

Talim Terbiye Kurul Üyesi

Salih SARPTEN

1354

Tunc TAĞMAÇ

1355

İdari İşler

Gülay Mercan GERGİN

1356

Ölçme ve Degerlendirme Bölümü

 

1359

Toplantı Odası

 

1357

Arşiv

 

1360

Odacı

Ejder DENİZ

1361