MEVZUAT

 

 

Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü

Milli Eğitim Şurası Tüzüğü