Öğrenci Merkezli Eğitim Nedir?

Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin genel amaçı; bilgili insan, bilginin farkında olan, bilgiye ulaşmanın yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi anlamdırarak öğrenen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni bilgiler üretebilen ve erettiği bilgileri sorun çözmede kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

Genel amaç doğrultusunda hazırlanan yeni program yaklaşımları temelde;

1.Öğrencinin, mevcut ve gelecekteki eğitsel gereksinimlerinin farkına varmasına yardımcı olmak.

2.Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, sınırlarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine yardımcı olamak.

3.Belirlenecek eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri, ve tutumlara yönelik davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak, “öğrenmeyi öğrenme” ye dayalı bir yaklaşım uygulanacaktır.

Eğitim anlayışının değiştiği günümüzde, eğitim sistemlerinin değişimi de kaçınılmazdır. Ders kitaplarında sunulan bilgiyi ve aktarıcısı olan öğreten merkeze alan eğitim anlayışları yerine; bigiyi farklı kaynaklardan edinen ve sürekli gelişimi öngören öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı değişen eğitim sisteminin odak noktasındır.

         Uygulanacak eğitim sisteminde, öğretim programlarının, öğretim teknik ve metodlarının, öğrenci performans değerlendirme yöntemlerinin, yeni hazırlanan ders kitaplarının temel yaklaşımı yapılandırıcı kurama dayalı olup, öğrenci merkezli, aktif öğrenmeye dayalı yaşam boyu öğrenmeyi ön görmekteyiz.

         Öğrenci merkezli eğitimde, öğrencilerin ilgi alanları, becerileri ve yeteneklerini ortaya çıkaracak rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde okul içi ve dışı uygulanacak. Uyulama sonucu aile, öğrenci ve öğretmen işbirliğinin daha çok güçlenmesi sağlanacak.

Temel eğitimin, okul öncesi döneminden başlayarak öğrencinin yaşamı boyunca destekleyici ve yönlendirici eğitim sisteminde aile,öğrenci ve öğretmenin işbirliği ile belirlenecek eğitim hedefine yönelik çalışma geçekleştirilecek.

Geleneksel ve Öğrenci Merkezi Eğitimin Karşılaştırılması

  Geleneksel Eğitim Öğrenci Merkezli Eğitim
Sınıfta Etkinlik Öğretici Etkileşimli
Öğretmenin Rolü Bilgi verici Katılımcı , teşvik edici ve güdüleyici
Öğrencinin Rolü Dinleyici, daima Öğrenci Katılımcı, sorumluluk alan
Ders Ağırlığı Bilgiler İlişkiler
Bilgi Kazanımı Hatırlama ve Ezber Bilginin Birikmesi Sorgulama ve buluş, bilgilerin yeni bilgilere dönüşümü
Başarı Göstergesi Zamana göre, miktar Sürece göre, performas , kalite
Ölçme-Değerlendirme Genel,Normlara göre Bireysel,Kriterlere ve gelişime göere
Teknoloji Kullanımı Tekrar ve uygulama İletişi, katılım, bilgiye erişim

 

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu öğrencilerde;

Eğitim ve öğretim sadece okullarda değil, yaşam boyu devam eden bir süeç olduğunu ve bu yönde geliştirilen projelerle öğrencileri iyi birer yurttaş olarak en iyi şekilde hayata hazırlamak istiyoruz.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak  öngörülen yeni eğitim sisteminde çağdaş, dünya standartlarında  bireyden topluma yaşam boyu eğitimi hedeflemekteyiz.