Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme Birimi

 

 

            Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme Birimi

            Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

            Ölçme ve değerlendirme Yöntemleri

           Performans Değerlendirmesi

            Ölçme Değerlendirme Soru Analizleri ve Raporu

            Eğitim Süreci İçinde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri