Sıkça Sorulan Sorular

 

Programlar, öğretmenlerin ve öğrencilerin aktifliği ilkesine dayanmakta olup, belirlenen kazanımların etkinlikler temelinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle öğretmenler dersin özelliğine ve öğrencilerin ihtiyacına uygun etkinlikler planlayacak ve uygulatacaktır. Bu amaçla programlarda verilen etkinlik örnekleri kullanılabileceği gibi, öğretmenlerin gerek bireysel olarak, gerek zümre halinde geliştirdikleri etkinliklerin kullanılması da mümkündür.
 

Ara disiplinlerin (Afet eğitimi, girişimcilik, insan hakları ve vatandaşlık, kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim) üzerinde titizlikle durulacaktır. Programlarda bu disiplinlerle ilgili  kazanımlar derslerin kazanımları ile ilişkilendirilmelidir. Uygulamada bu husus öğretmenler tarafından dikkate alınacaktır.
 

Yeni programlarda sadece herhangi bir mihver dersle ilişkilendirme yapılmamış, her ders diğer bütün derslerle ilişkilendirilmesine dikkat edilmiştir. Bu nedenle, planlama yapılırken tüm dersleri birbiriyle ilişkilendirilmesine dikkat edilmelidir. Her ders için bir yıllık plân ve ders plânı yapılacaktır. Ders plânında, ara disiplinlerin kazanımları dahil olmak üzere dersin hangi kazanım/kazanımların hangi etkinliklerle gerçekleştirileceği vurgusu öne çıkarılacak, ölçme araçları ve değerlendirme sürecine yer verilecektir. Birbirini tamamlayan birden fazla kazanım aynı ders plânında gösterilebilecektir.
 

Programda yer verilen ders içi ve ders dışı ilişkilendirme, dersler/kazanımlar arasındaki tamamlayıcılık ilişkisinin gereği olup; hatırlatma, kavrama, diğer derslerle ve yaşamla bağlantı kurma amacına dönüktür. Öğretmen, bu ilişkilendirmenin hangilerine ne kadar yer vereceğini, öğrencilerinin ihtiyaçları temelinde karar verecek, plânlayacak ve uygulayacaktır.

 

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarına sürekli yer verilecek, sonuca yönelik değil, sürece yönelik ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu amaçla, programların kılavuzlarında verilen ölçme araçları ile öğretmenin kendi imkanlarıyla geliştirebileceği ölçme araçlarından ihtiyacı karşılayacak tür ve sayıda ölçme aracı etkili biçimde uygulanacaktır.
 

Öğretmenlere dağıtılan program kitapçıkları eğitim amacıyla geçici olarak basılan materyal olup, programın nihai içeriğini ifade etmemektedir. Bu nedenle, programların düzeltilmiş son  baskıları yapılana kadar dağıtılan program kitapçıklarının geliştirme çalışmaları kapsamında içerikleri değiştirilebilir.
 

Programların uygulanması ile ilgili akademik danışma ihtiyacının doğması halinde, talim ve terbiye dairesi –program geliştirme birimine ulaşabilir veya ttd@mebnet.net adressine sorularınızı gönderebilirsiniz.

 

            6. sınıflar Energy 1 kitabını okuyacaklardır. 7. sınıflar ise Energy 2 kitabı ile 2006-       2007 öğretim yılına başlayacaklar, Energy 1 eksik konuları okullara gönderilen haftalık ders dağılımında da belirtildiği gibi işlenecektir. Energy 1 konuları Energy 2’deki konuyla paralel olarak fazla detaylandırılmadan, sadece konu baz alınarak  işlenecektir.

 

Energy 1, 2 ve 3. kitapta yer alan ürün dosyası konuları İngilizce dersi haftalık ders dağılımları ile birlikte okullara gönderilmiştir. Konu listesini ayrıca Talim ve Terbiye Dairesi web sayfasında bulunmaktadır. ( http://ttd..mebnet.net)

 

6. ve 7. sınıflara 2006-2007 öğretim yılında her iki dönem sonunda Merkezi sınav yapılacaktır. 8. sınıflarda Energy 3 kitabının yeni uygulanmaya konması ile birlikte okullara Bakanlık tarafında hazırlanmış sınav materyalleri gönderilecektir. Konuşma         ve dinleme kasetleri ile gönderilecek sınav materyallerinin cevap anahtarları da okullara            aynı zamanda gönderilecektir. Soru kağıtlarının cevaplandırılması ve notlandırılması    okul öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

 

İngilizce farkındalık eğitimi haftada 4 saat 20'şer dakikayı geçmeyecek şekilde müfredat içerisinde sınıf öğretmeni tarafından yapılacaktır.